Fénixáci nezaháľajú  a neodradila ich ani korona.  S odhodlaním sa zapojili do PARTI projektu, ktorý je zameraný na participáciu detí, mladých ľudí a spoznanie paricipatívneho rozpočtu. Tento rok prebieha participatívny rozpočet prezenčne, ale  aj s použitím digitálnych nástrojov- online.

Mladí, vyškolení koordinátori z 8 základných organizácií  predstavili svojim kamarátom projekt PARTI a spoločne sa pustili do tvorenia vlastných nápadov. Vznikli z toho zaujímavé projekty, ku ktorým deti, mladí ľudia pripravili kampane, aby ich predstavili a získali podporu a hlas svojich kamarátov.  V hlasovaní si v každej základnej organizácii vybrali/ vyberú projekt, ktorý sa im najviac páči a pokladajú ho za najprínosnejší a najviac zlepší ich prostredie, v ktorom trávia svoj voľný čas. Víťazný projekt bude podporený v rámci Fénixáckeho participatívneho rozpočtu, kde každá základná organizácia DO FÉNIX získa na svoj projekt 300€.

Čoskoro Vám predstavíme víťazné projekty, ktoré si spoločne aj zrealizujú a zlepšia, tak svoje okolie, v ktorom žijú a rozvíjajú sa.

„Bolo to úžasné. Aj keď chodili prezentovať, aj to s akou energiou a radosťou na tom pracovali. Sami si niečo vymysleli, záležalo im na tom, aby sa ich projekt podaril.“( Lucia, koordinátorka DO FÉNIX Sládkovičovo- Školská)

„Rozhodovalo sa medzi dvomi projektmi z participatívneho rozpočtu – hracími stolmi a bylinkovým svetom. V projekte GameTables sa naši mladí dobrovoľníci rozhodli upraviť a opraviť naše staré drevené stoly a vytvoriť z nich maľované spoločenské hry do spoločných priestorov. V projekte Bylinkový svet sa zase do spoločných priestorov mali nainštalovať črepníky s bylinkami, o ktoré sa budeme môcť starať, ale aj ich jesť či piť z nich čajík. Ktorý projekt teda vyhral? Bolo to tesné.“( DO FÉNIX Handlová)

„Naša DO Fénix SNV sa tiež zapojila do Parti projektu, projektu participatívneho rozpočtu na úrovni základných organizácií. Aj my sme spolu s členmi vypracovali 5 projektov. Čaká nás dôležitá úloha, ktorou je hlasovanie. Projekt s najväčším počtom hlasov bude zrealizovaný. Tešíme sa na výsledok.“( DO FÉNIX Spišská Nová Ves)

 Ešte malá foto ukážka z toho, ako sa im zatiaľ darilo.