Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 budú základné prevádzkové podmienky Základných organizácií v Detská organizácia FÉNIX, o.z. upravené.

1.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva nové opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť a dodržiavať ich pri realizácií činnosti.

Základné organizácie, ktoré realizujú svoju činnosť na základných, alebo stredných školách môžu vykonávať svoju činnosť v prípade, že nie sú podľa dokumentu Semafór v červenej fáze.

Základné kolektívy detí, ktoré tvorí jedna trieda môžu zatiaľ vykonávať svoju činnosť. Treba uprednostniť činnosť základných kolektívov v exteriéri s dodržiavaním všetkých hygienických nariadení.

Všetky podmienky realizácie činnosti sú upresnené v dokumente DO FÉNIX-Semafór, ktorý nájdete dole pod článkom. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej organizácie po dobu trvania pandémie.

Dokument rešpektuje aktuálne opatrenia podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
V prípade, ak je potrebné, Základné organizácie konzultujú  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

  • e- mailom : fenix@do-fenix.sk
  • + 421 2 44 63 63 71,
  • Mobil: +421 0910929389