Vážení delegáti, boli ste zvolení Radami ZO ako delegáti na Valné zhromaždenie DO FÉNIX, o.z., ktoré sa malo konať v termíne 16. – 17. 10. 2020.

Výnimočná situácia si žiada výnimočné riešenia a preto sme vzhľadom na pandemickú situáciu a výnimočný stav v SR toto zasadnutie odložili na obdobie, kedy bude priaznivejšia situácia.  Veľmi radi by sme VZ uskutočnili ešte do konca kalendárneho roka. Budeme sledovať situáciu a hneď ako sa trochu uvoľní a počty nakazených  klesnú ( najneskôr 14 dní pred termínom) vám zašleme mail o termíne a mieste VZ. Dúfam, že väčšine z vás bude nový  termín vyhovovať.

Pokiaľ by bolo potrebné schváliť nejaké materiály, ktoré budú súčasťou Žiadosti pre PODPORU na MŠ V V a Š, zvoláme korešpondenčné zasadnutie SRF a materiál im predložíme.

Prostredníctvom ústavných právnikov zisťujeme aj možnosť VZ online formou ( nemáme túto formu v Stanovách). Ak by sa nič nehýbalo a právnik by nám dal kladnú odpoveď, uskutočníme zasadnutie online prostredníctvom ZOOM ( je to najkrajnejšie riešenie a bolo by v decembri.  Sme tak trochu v patovej situácii, na jednej strane musíme mať v zmysle Stanov VZ, na druhej… )

Naše rozhodovanie bolo veľmi ťažké, ale nechceli sme vás vystaviť žiadnemu riziku. Mnohé oblasti  z ktorých ste sú červené, mnohí z vás sú v karanténe a ubytovanie ľudí z rôznych kútov Slovenska  v 4 lôžkových izbách by určite nebolo tým najlepším riešením.

Máme pre Vás pripravený aj pekný darček.