Deti a mladí ľudia prichádzajú do kontaktu s rôznymi témami, problémami a vynárajú sa nové potreby.

Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR nás oslovil na spoluprácu. Na našich Základných organizáciách uskutočnili interaktívne online prednášky pod vedením odborných lektorov. Cieľovou skupinou boli deti a mládež vo veku 11-17 rokov.

Naši Fénixáci si v pohodlí domova vypočuli prednášky na témy:
– Internetová bezpečnosť
– Nenávistné prejavy na internete
– Mediálna gramotnosť- haoxy, dezinformácie a falošné správy

Chceli by sme poďakovať za zrealizovanie týchto webinárov, ktorých témy sú veľmi žiadúce. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.