Ocenenie Veľké srdce sa udeľuje nečlenom DO FÉNIX za pochopenie, podporu a pomoc DO FÉNIX.

Keďže pandémia KORONA nám nedovoľuje zorganizovať galavečer Fénixácky dobrovoľník roka, rozhodli sme sa pre netradičnú formu odovzdania. Ocenenie Veľké srdce sme odovzdali pánovi Hromadovi online prostredníctvom videohovoru cez ZOOM.

Veľmi si vážime vašu prácu pán Hromada. Vniesli ste do mládežníckej politiky veľa svetla, zjednodušili  administratívu a pochopili ste, že dobrovoľnícka práca  v mládežníckych organizáciách je tým  klenotom, ktorý zabezpečuje bohatstvo a rozmanitosť našej práce. Pochopili ste, že jej hodnota je skutočne  nevyčísliteľná.

Prevzali ste záštitu nad podujatím Strategické partnerstvo a pomohli ste tak  prelomiť nezmyselnú bariéru medzi predsedami ZO a riaditeľmi  ZŠ.

Prijmite našu gratuláciu a zároveň presvedčenie DO FÉNIX zostane vo vašom srdci už navždy. S radosťou vám preto DO FÉNIX udeľuje ocenenie Veľké srdce.

Pozrite si krátku videovizitku TU.