Ocenenie Zlaté pierko sa udeľuje deťom, členom DO FÉNIX mladším ako 18 rokov za dlhodobú aktivitu, prácu v záujmovom útvare či základnej organizácii.

Vybrali sme sa do Spišskej Novej Vsi kde odovzdáme ocenenie Zlaté pierko. Komu pripneme odznak?

„Aj Zorka Frankovičová  je Miškinou  odchovankyňou. Zorka prvýkrát s Fénixom navštívila Fenixcamp na Teplom Vrchu. Najprv ako neostrieľané dievčatko všetko len pozorovala. O rok dostala ponuku, zúčastniť sa školenia Mladý vedúci  a  to ju odštartovalo. Odvtedy je veľmi aktívna. Získala nových členov, počas KORONY vymýšľala aktivity pre mladších fénixákov. Sama sa aktívne zapájala do výziev počas korony ako napríklad: Neboj sa starká zvládneme to, Som doma a som aktívny/a. Zúčastnila sa letného zážitkového kurzu v Snine, kde ako inštruktorka aktívne pracovala a venovala sa deťom. Počas online celoslovenského stretnutia bola tiež nápomocná a viedla workshop. Jej činnosť v Spišskej Novej Vsi je veľkým prínosom a preto jej pripíname odznak Zlaté pierko.“

Pozrite si príbeh Zorky v krátkej videovizitke na Fénixcampe a v projekte Neboj sa starká zvládneme to TU.