Nie, nie je to námet na slohovú prácu, ALE!

Radi by sme Vám dali do pozornosti veľmi zaujímavú kampaň pre našu budúcnosť.  Určená je pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné naše prostredie v ktorom žijeme a naša budúcnosť. Dajme vedieť, ako si predstavujeme svoj život. Tak sa môžu udiať ZMENY.

Detská organizácia FÉNIX, o.z. sa zapája do kampane, ktorú spustila organizácia Človek v ohrození v spolupráci s ďalšími organizáciami a partnermi.  Organizácia Človek v ohrození spolu s ďalšími partnermi, spustila kampaň Predstavme si 2050 a chceli by sme vás poprosiť o pomoc.

Je to kampaň, ktorá sa usiluje zapojiť mladých ľudí a verejnosť do formovania debaty o našej budúcnosti v kontexte klimatickej zmeny.

AKO SA ZAPOJIŤ:

Na webe www.predstavmesi2050.sk  bude možné od 26.4. – do 9.5. vyplniť krátky prieskum: TU  o budúcnosti. S anonymizovanými výsledkami sa bude pracovať vo verejnej komunikácii a budú taktiež poslané relevantným aktérom v parlamente a v štátnych inštitúciách. Svet v roku 2050 bude naším svetom, a preto je veľmi dôležité, aby sme sa zapojili do jeho utvárania už dnes. Na vašom hlase veľmi záleží. Takže, prosím zdieľajte svoju predstavu budúcnosti na webe www.predstavmesi2050.sk a prosím šírte túto aktivitu ďalej.

Do kampane sa zapojili Emeritný arcibiskup Robert Bezák, Lucia Pašková, ilustrátorka Zuzana Gálová, autorka prvej vegánskej kuchárky Nikoleta Kováčová a ďalšie desiatky ľudí z prostredia občianskej spoločnosti, kultúry a zo študentských radov. Video ku kampani nájdete TU: