Prinášame Vám ponuku webináru z Ministerstva vnútra SR na vysoko aktuálnu tému – Obchodovanie s ľuďmi.

Webinár je určený pre pedagógov a pracovníkov s mládežou a je zameraný na posilnenie informovanosti pracovníkov s mládežou v tejto problematike a možnostiach účinnej prevencie, možnostiach spolupráce pri riešení a prevencii týchto javov v rámci svojej pôsobnosti v práci s mládežou, na školách a školských zariadeniach. Na webinár sa môžete prihlásiť   TU.

Dostupné termíny webinárov:
5.5.2021 od 13:45 do 15:30

6.5.2021 od 13:45 do 15:30

11.5.2021 od 13:45 do 15:30