Detská organizácia FÉNIX sa zapojila do osláv Dňa životného prostredia (#WorldEnvironmentDay), ktorú v rámci projektu Resist the global climate divide organizuje naša partnerská organizácia IFM-SEI s podporou Európskeho mládežníckeho fóra a Rady Európy.

V dňoch 4. – 6. júna 2021 v rámci osláv oboznámime našich členov s problematikou klimatických zmien a znečistenia životného prostredia a zorganizujeme zber odpadkov v našom okolí.

Do osláv sa zapojili základné organizácie Banská Bystrica, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Galanta, Krásno nad Kysucou, Levoča a Spišská Nová Ves. Zapojené základné organizácie dostanú v najbližších dňoch tričká, magnetky a butóny, potrebné k realizácií aktivít.

 

Children organisation FENIX is celebrating the #WorldEnvironmentDay, which is organized as a part of the #ResistTheGlobalClimateDivide initiative organized by our partner organization @IFM-SEI with the support of the European Youth Forum and the Council of Europe.

From 4th to 6th of June we will organize a workshop about the climate change and environmental pollution and we will collect rubbish around our neighbourhood.

We will organize the celebration in our regional units in the towns Banska Bystrica, Cerveny Kamen, Dubnica nad Vahom, Galanta, Krasno nad Kysucou, Levoca and Spisská Nova Ves. Regional units will receive T-shirts, magnets, badges which will be used in our activities.