Od 1. septembra, hľadáme novú posilu, na plný úväzok, do nášho tímu na ústredí v Bratislave. Chceli by sme niekoho, kto bude zapálený pre našu činnosť a nebude mu prekážať ísť občas na akciu počas víkendu. Za prácu nadčas je náhradné voľno. Radi prijmeme aj absolventa/absolventku so skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Vyžadujeme vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania (môže byť aj externý študent II. stupňa štúdia) a angličtinu na komunikačnej úrovni. Ponúkaný plat je 1 050 € brutto.

Náplň práce:
Pre (zatiaľ) neznalých, sme občianske združenie pracujúce s deťmi a mládežou. Naším cieľom je vytvárať podmienky na ich aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Pôsobíme na území celého Slovenska (43 základných organizácií).

  • Príprava aktivít vzhľadom na Stratégiu pre mládež SR, ich zapracovanie do materiálov DO FÉNIX
  • Participácia na príprave a realizácii podujatí ústredia (celoslovenské aktivity, letné podujatia, školenia a pod.)
  • Komunikácia s dobrovoľníkmi a členmi organizácie
  • Kontakt so základnými organizáciami DO FÉNIX
  • Tvorba metodických materiálov a publikácií
  • Koordinácia akreditovaného vzdelávania
  • Administratívna podpora ústredia
  • Ďalšie ad hoc úlohy

Vo Fénixe je priestor na kreativitu a vlastné nápady, možnosť vidieť rôzne miesta na Slovensku, účasť na školeniach (aj v zahraničí) atď. Ak ťa ponuka zaujala, pošli nám do 31. júla 2021 svoje CV a motivačný list na fenix@do-fenix.sk.