Dnes štartuje druhá časť medzinárodnej výmeny pracovníkov s mládežou v programe Erasmus +  Od 16-20. augusta  pracovníci s mládežou, dobrovoľníci zo Srbska, Českej Republiky a Slovenska budú pokračovať v rozvíjaní svojich  kompetencií v  projekte Radšej potrební ako spotrební. Projektové aktivity sa  netradične konajú na troch miestach, v troch krajinách a účastníci sa každý deň spoločne stretnú aj  v online priestore, aby zdieľali svoje zážitky a informácie.

Medzinárodné skupiny sa bude zameriavať na udržateľnosť, EKO turizmus, ekológiu, biodiverzitu, tvorbu z odpadového materiálu, geenwashing a vzájomnú výmenu skúsenosti

 

Cieľom školenia je:

  • Viesť a vzdelávať mladých ľudí v oblasti ekológie, udržateľného rozvoja a podnecovať ich záujem o environmentálne problémy.
  • Zvýšiť kompetencie a informovanosť lídrov v oblasti ekológie, zerowaste, greenwashingu, udržateľnosti v bežnom živote.
  • Spoznať a vyskúšať si hry a aktivity zamerané na ekológiu, kreatívnu činnosť, tvorbu z odpadového materiálu, upcykláciu.
  • Vyskúšať si a používať neformálne vzdelávanie; zdieľať znalosti o neformálnom vzdelávaní a vybrané metódy neformálneho vzdelávania.

Do projektu sú zapojení účastníci z DO FÉNIX a z partnerských organizácií z Českej republiky Stročeská krajská organizace Pionýra a zo Srbska škola Petra Kuzmjaka v Ruskom Keresúre

Projekt je podporený v programe Erasmus+