Milí Fénixáci, dnes by sme vám radi predstavili DofE. Aj napriek tomu, že je už pomerne rozšírený na stredných aj základných školách po celom Slovensku, stále o ňom nie každý vie. DofE je skratka z anglického „´The Duke of Edinburgh´s International Award“, po slovensky „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Je to komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Deti v ňom po dobu 6, 12 alebo 18 mesiacoch pracujú na výzvach z troch oblastí – talent, šport a dobrovoľníctvo. V závere absolvujú niekoľkodňovú dobrodružnú expedíciu, počas ktorej spia v stanoch, sami si varia, orientujú sa v teréne a nemajú k dispozícii žiadne moderné technológie. Úspešní absolventi programu získajú medzinárodne uznávanú bronzovú, striebornú alebo zlatú medailu (podľa úrovne, ktorú si zvolia). V prvom rade však prekonajú samých seba, získajú nové skúsenosti a zažijú dobrodružstvá.

O DofE vám ale nehovoríme len tak náhodou. Do tohto programu sa zapojilo aj niekoľko Fénixákov, konkrétne z Dubnice nad Váhom a zo Starej Turej. Minulý týždeň si všetci prevzali svoje ocenenia. Z Dubnice to bolo sedem dievčat – Nina Kubalová, Timea Mattošová, Karolína Švajdová, Natália Hermanová, Lucia Baďurová a Ema Ondrišáková si prevzali bronzové medaile a Barbora Helbychová pokračuje na zlatú úroveň. Dievčatá vzorne viedla a podporovala pani predsedníčka ZO Dubnica nad Váhom, Sonička Kačíková.  Strieborné medaile si prevzali aj Nikola Hornáčková a Marek Žoldák zo Starej Turej.

Gartulujeme!

Dof