Nika Hornáčková, ZO Stará Turá

Nika Hornáčková, ZO Stará Turá