Od 15. októbra beží najnovší projekt DO FÉNIX s názvom Zdravie nie je klišé. Hlavnou myšlienkou projektu je, aby sa čo najviac ľudí rozprávalo o zdraví mladých ľudí, aby sa zvyšovalo povedomie o telesnom, ale i duševnom zdraví každého jednotlivca i celej spoločnosti a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje deťom i dospelým. Súčasťou projektových aktivít budú aj diskusie s deťmi a mládežou s názvom Chceme počuť hlas detí / mladých ľudí. Na týchto diskusiách budú deti vyjadrovať svoje názory a postoje k výsledkom HBSC štúdie zameranej na zdravie a zdravý životný štýl. Viac o HBSC štúdii sa dozviete tu: https://hbscslovakia.com/

Projekt bude prebiehať v troch etapách, tá prvá sa nesie pod heslom „Žijem zdravo“ a ešte stále máte možnosť sa do nej zapojiť. Druhou etapou budú pracovné listy pre rôzne vekové kategórie: 5-9 rokov, 10-12 rokov a 13-17 rokov.

Do projektu Zdravie nie je klišé sa môžu zapojiť všetky základné organizácie DO FÉNIX, základné kolektívy aj jednotlivci, podľa danej etapy projektu. Prihlášku je potrebné poslať do 30. októbra 2021 na fenix@fenix.sk . Všetky potrebné informácie nájdete v Hermese, ktorý už pristál vo vašej mailovej schránke. V prípade akýchkoľvek otázok tiež môžete kontaktovať ústredie. So všetkým vám radi pomôžeme.

Do projektu sa už zapojilo 18 našich základných organizácií:

Galanta, Levice, Trebišov, Snina – študentská, Rožňava, Krásnohorské Podhradie, Zemplínska Teplica, Jelka, Košice sever, Krásno nad Kysucou, Košice, Červený Kameň, Košice západ, Veľká Lomnica, Vranov nad Topľou, Košice Kisdyho, Banská Bystrica a Handlová. 

Pozrite sa aké aktivity v rámci projektu Zdravie nie je klišé robili deti minulý rok: