Na základe návrhov a opatrení Úradu vlády SR a Ústredného krízového štábu vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia.

Z tohto dôvodu sa prezenčná krúžková činnosť DO FÉNIX pozastavuje a bude sa uskutočňovať  výhradne dištančnou formou. Toto nariadenie je platné od pondelka 29.11.2021 do odvolania.