Podpísali sme ďalšie memorandum! Tentokrát sme predĺžili našu spoluprácu s českou organizáciou RADAMBUK – Radou detí a mládeže Juhočeského kraja. Dňa 26.10.2021 ju náš pán predseda Marek Džalaj spečatil oficiálnym podpisom. Predmetom a cieľom sú spoločné aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania detí a mládeže, dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou. Dlhoročnú spoluprácu si veľmi vážime a tešíme sa na spoločné projekty.

https://www.radambuk.cz/memorandum-o-spolupraci-mezi-detskou-organizaci-fenix-o-z-a-radambuk/?fbclid=IwAR3jMB92gs6ro4oyIOLjhvOONtyryB2_XmBbrgoLdaudzX7SkSRlNVBQsbA

Memorandum o spolupráci DO FÉNIX a RADAMBUKu Memorandum-o-spolupraci-DO-FENIX-a-RADAMBUK-2021