Náš pán predseda Bc. Marek Džalaj v utorok 23. novembra zavítal do Košíc. Jeho kroky viedli na Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, konkrétne na Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu. Stretol sa tu s jeho prednostkou Prof. Andreou Madarasovou Geckovou, PhD. aby spoločne podpísali memorandum o spolupráci na štúdii HBSC – Health Behaviour in School-aged Children, teda Medzinárodnej štúdii o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov. Táto spolupráca trvá už niekoľko rokov a my sme veľmi radi, že môže pokračovať. Prínosná pre obe strany bude najmä kvôli tomu, že téma zdravia nás bude sprevádzať celým rokom 2022, na čo sa veľmi tešíme!

https://hbscslovakia.com/2021/11/24/detska-organizacia-fenix-a-nase-oddelenie-podpisali-memorandum-o-spolupraci/?fbclid=IwAR2pxJnlWhhkN9R2Qm1WEZQ6PoWXoijQLITJhV0M8_SEaNO7ndkCJgf68CY

https://coherentsite.com/2021/11/23/we-signed-memorandum-of-collaboration-with-children-organisation-fenix/?fbclid=IwAR3OFWBJH2tsDV8_74ujjCcFQKuYnVEwS0E7Em5sis_1-AH01gJkeesA09Y