Do 3. kola našej grantovej výzvy sa zapojila aj ZO Držkovce. Rozbehli zaujímavý projekt „Pod strechou“, o ktorom nám aj napísali.

„DO Fénix Držkovce reagovala na grantovú výzvu, ktorú vyhlásila DO Fénix v kategórii „Škola inak“. Vychádzali sme z problému, že deti sa málo zdržiavajú na čerstvom vzduchu a nemáme priestor v exteriéri, kde by sa mohli realizovať podujatia v sychravom počasí, či tvorivé aktivity pri ktorých vzniká neporiadok. Náš projekt, ktorému sme dali názov „Pod strechou“, bol schválený a v krátkom čase sme získané financie využili na zakúpenie voľne stojacej markízy. Jej využívanie sme zahájili v rámci podujatia „Plody jesene“ 28.októbra 2021. DO Fénix Držkovce, ktorá pracuje na pôde Materskej školy v Držkovciach, pozvala na podujatie aj rodinných príslušníkov svojich členov. Pre prítomných sme uvarili teplý čaj a v priebehu podujatia sme vyrobili krásne jesenné dekorácie z plodov a prírodných materiálov. Súbežne sa realizovali rôzne športové aktivity pre malých i veľkých. Ako ďalej? Markíza nám vytvorila priestor, ktorý umožní aj v budúcnosti realizovať rôzne stretnutia a podujatia v exteriéri. Využijeme ju pri realizácii tvorivých dielní, ale aj osláv, či stretnutí, nakoľko nám poskytne ochranu pre chladným počasím, ale aj pred silnými slnečnými lúčmi. Bude to jednoducho kútik, ktorý naplníme životom a detským smiechom. Ďakujeme celému kolektívu DO FÉNIX, že nám dal príležitosť realizovať náš plán, a zároveň chceme povzbudiť tých, ktorí majú nápady a cítia v sebe energiu robiť niečo kreatívne, ale nevedia ako začať. Pridajte sa do tímu DO FÉNIX. Neoľutujete.“