Milí Fénixáci, radi by sme sa vami podelili o skvelú ponuku od DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie. Táto organizácia v spolupráci so ŠOP SR – Štátnou ochranou prírody už od septembra organizuje bezplatné prírodovedné programy a exkurzie. Programy a exkurzie sú pripravené v rámci projektu „Ekoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Programy sú určené žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ. V ponuke programov majú zaujímavé témy ako vtáctvo, veľké šelmy, história regiónu a ochrana prírody. V rámci exkurzie môžete absolvovať výlet k rieke s profesionálnymi ochranármi. Programy prebiehajú priamo na vašej škole, exkurzie v mestskej časti Bratislava – Čunovo a jej okolí.  Spoločným tematickým zameraním je okolie rieky Dunaj a lužné lesy ako aj spoznávanie histórie regiónu a ochrana prírodného dedičstva. Programy sú nastavené na 45 resp. 90 minút v triede. Trvanie exkurzií v teréne prispôsobíme veku žiakov – plná verzia je 180 minút, pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ je to 90 minút.

Kapacity sú v rámci aktuálne bežiaceho projektu obmedzené. Na jarný/letný program či exkurziu je potrebné sa prihlásiť e-mailom priamo u zodpovednej kontaktnej osoby, najneskôr do pondelka 28. februára 2022.

Všetky potrebné informácie aj ponuku programov a exkurzií nájdete v priloženom dokumente alebo na internetovej stránke https://daphne.sk/sk/vzdelavanie/programy-pre-skoly/

Ponuka programov exkurzií – Ecoregion ponuka ZŠ_JAR22

Pre ďalšie zaujímavé ponuky vám odporúčame sledovať DAPHNE aj na sociálnych sieťach: