Uplynulý víkend sa v Park Hoteli Čingov v Slovenskom raji konala tradičná Veľká výmena skúseností. Skúsenosti si medzi sebou vymieňali predsedovia základných organizácií z celého Slovenska. Nielen oni ale aj my sme sa už na stretnutie veľmi tešili, keďže bolo prvé popandemické. Kvôli pandemickým opatreniam sme totiž viac ako dva roky nemohli zorganizovať žiadne stretnutie. Sami pritom veľmi dobre vieme, že webináre a online podujatia nenahradia osobné stretnutia. Sme preto naozaj radi, že sme piatok a sobotu mohli venovať rozprávaniu o najaktuálnejších témach a odpovedaniu na najčastejšie otázky. Venovali sme sa regrantingovému systému, výchovno-vzdelávacím programom, strategickým plánom či evidencii členskej základne. Predsedníčka ZO Krásnohorské Podhradie, Jarka Gaálová si pripravila prezentáciu o inklúzii a naša Nika Synak spolu s predsedníčkou ZO Košice, Janette Šalachovou školili budúcich členov lektorského zboru. V závere stretnutia sme hovorili aj o evaluácii v detských organizáciách. Súčasťou stretnutia bolo aj zasadnutie Slovenskej rady Fénixu, ktoré bolo taktiež po dlhej dobe organizované prezenčnou formou.

Vďaka všetkým predsedom, ktorí sa veľkej výmeny skúseností zúčastnili. Veríme, že ste dostali odpovede na svoje otázky a dozvedeli sa niečo nové. Všetky aktuálne informácie vždy nájdete v Hermese, poslovi z ústredia. Prípadne nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailových adresách.

Všetky prezentácie a dôležité dokumenty nájdete na našej internetovej stránke v sekcii „Pre predsedov„.

V galérii nájdete aj niekoľko fotografií z Veľkej výmeny skúseností.