DO FÉNIX Handlová v medzinárodnom projekte „Cesta mladého vedenia

V dňoch 23.-27. mája 2022 sa konalo úvodné stretnutie projektu Cesta mladého vedenia v anglickom Cudhame neďaleko Londýna. Do projektu je zapojených 11 organizácií z krajín zo 4 svetadielov. Z Južnej Ameriky bola zastúpená Nikaragua a Chile, z Afriky  Zimbabwe, z Ázie  India. Európu zastupujú organizácie z Nemecka, Rakúska, Belgicka, Anglicka , Nórska, Fínska a nášho Slovenska. Na úvodnom stretnutí sa účastníci tohto projektu zoznamovali, komunikovali a prediskutovávali ciele, ktoré chcú plniť. Všetci mali priestor pracovať  spolu na budúcnosti , ktorá ich čaká. Dohodli sa na podrobnostiach , časovom slede akcií. Hovorili aj o možných problémoch a spôsoboch ich riešenia. Cieľom projektu je medzinárodná výmena skúseností, výzvy pre jednotlivé organizácie, pracovné stretnutia, ale i záverečná konferencia. Jedinečnosťou tohto projektu je  vzdelávanie mladých ľudí a ich neskoršie uvedenie do vedúcich pozícií. Veríme, že účasť na tomto projekte prospeje  členom našej organizácie a budeme môcť reprezentovať našu organizáciu, mesto, ale i náš štát na medzinárodných akciách.

Mgr. Anna Siveková