Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO! je projekt realizovaný v rámci projektu PODPORA – podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2022 – 2027“, ktoré administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Mládežnícke konferencie organizujeme už niekoľko rokov a sú určené prioritne základným organizáciám, ktoré pôsobia na stredných školách, s mladými ľuďmi vo veku 15 – 18 rokov. Stretávajú sa na nich aktívni mladí ľudia – členovia Detskej organizácie FÉNIX. o.z., ktorí sa zapájajú do aktuálneho diania v spoločnosti. Okrem toho sa zaujímajú o konkrétnu tému Mládežníckej konferencie, sú komunikatívni a radi sa podelia o svoje názory so svojimi rovesníkmi. Na Mládežníckej konferencii  sa dozvedia veľa nových vecí v danej oblasti, rozšíria si svoje vedomosti a v neposlednom rade dostanú priestor na diskusiu. V rámci programu absolvujú besedy so zaujímavými, skúsenými a inšpiratívnymi ľuďmi. Tých sa budú môcť pýtať nielen na konkrétne otázky z danej oblasti ale aj na ich príbeh a pracovnú kariéru.

Aj tento rok sú na mládežnícke konferencie vyhradené finančné prostriedky, ktoré máte možnosť získať, ak podáte projekt. Ešte predtým je potrebné vybrať si jednu z piatich tém konferencie, spôsob jej realizácie, miesto konania a v neposlednom rade aj účastníkov a hostí konferencie.

Témy mládežníckych konferencií IDEM DO TOHO pre rok 2022: 

  • Dobrovoľníctvo (dobrovoľníctvo v DO FÉNIX aj v iných organizáciách či iniciatívach)
  • Zdravie a zdravý životný štýl (nosná téma DO FÉNIX v roku 2022 – fyzické, duševné a sociálne zdravie)
  • Participácia mladých ľudí s miestnou samosprávou (zapájanie sa mladých ľudí do diania a spolupráca s mestom alebo obcou)
  • Radšej potrební ako spotrební (téma ekológie, environmentálnej výchovy a udržateľného životného štýlu)
  • Poď medzi nás (začleňovanie odídencov z Ukrajiny do činnosti DO FÉNIX)

Mládežnícke konferencie sa uskutočnia v termíne 14. septembra – 12. októbra 2022 a prihlášku spolu s rozpočtom je potrebné poslať do 7. septembra 2022.

Všetky potrebné informácie nájdete v prezentácii, ktorú sme pre vás pripravili. Stiahnuť si ju môžete tu: Mládežnícke konferencie prezentácia

V prípade, že máte záujem organizovať konferenciu, píšte na fenix@do-fenix.sk 

O mládežníckych konferenciách vás budeme informovať v aktuálnych posloch z ústredia – Hermesoch.