Ani tento rok neporušujeme tradície a všetko nasvedčuje tomu, že sa v septembri opäť stretneme na celoslovenskom stretnutí fénixákov. Obľúbené podujatie, ktoré spája fénixákov z rôznych kútov Slovenska sa bude konať už po štrnástykrát. Zavítame na miesto, kde sme predtým ešte nikdy neboli a to do školy v prírode Huty, v dedinke Zuberec na Orave. Touto cestou vyzývame predsedov základných organizácií, aby si skontrolovali svoje e-mailové schránky a v prípade záujmu o účasť, vyplnili prihlášku.

Kde bude 14. CSSF ? Tu: https://www.skolavprirodehuty.sk/
K
edy bude 14. CSSF ? 15. – 18. septembra 2022
Dokedy je potrebné poslať prihlášku na 14. CSSF ? do 25. júna 2022 !!!
Kde nájdem prihlášku na 14. CSSF ? v Hermese, vo vašej e-mailovej schránke

Už sa na vás veľmi tešíme! Kým sa stretneme, zaspomíname si fotogalériou na predchádzajúce ročníky celoslovenských stretnutí.