Prázdniny sa pomaly blížia ku koncu, leto je za nami a na nás čaká ďalší nový školský rok. Okrem toho, že začne škola sa opäť naplno rozbehnú aj fénixácke aktivity a podujatia. Preto je dôležité nezabudnúť na svoje povinnosti a dátumy, ktoré si treba poznačiť do kalendára. Po letnej pauze vám opäť prinášame informácie o tom, na čo nezabudnúť v mesiaci september. Okrem toho dnes do vašich e-mailových schránok priletí aj prvý poprázdninový Hermes – posol z ústredia. Tešíme sa na výzvy, ktoré nový školský rok prinesie!

Všeobecné úlohy:

 • Výzva pre predsedov ZO na podávanie návrhov na oceňovanie dobrovoľníkov v jednotlivých kategóriách (podľa Smernice pre odmeny a vyznamenania)
 • „Poď medzi nás“ – nábor nových členov
 • Rozvoj talentov – zapájanie detí do mentorského programu ZO
 • Výzva na vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé oblasti činnosti – zapojiť aj mladých ľudí pri zachovaní partnerského princípu
 • Dopĺňanie výchovno-vzdelávacích programov

Úlohy pre ústredie:

 • pravidelné hodnotenie pracovníkov Ústredia DO FÉNIX
 • príprava programu pre fokusovú skupinu v rámci projektu „Aj s Tebou sa počíta“
 • udeľovanie Značky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“ vybraným ZO, ktoré o ňu požiadali
 • grafické návrhy jednotlivých programov VVP pre ZO
 • žiadosť o akreditáciu vzdelávania „Manažment detských organizácií“
 • vyhodnotenie práce lektorov na akreditovaných vzdelávaniach „Mladý vedúci“ a „Vedúci detského kolektívu“
 • príprava mládežníckych konferencií „Idem do toho“ – vrátane tém, materiálov a finančného krytia
 • príprava 14.CSSF a Detskej konferencie
 • príprava PARTI projektu

Aktivity organizované v mesiaci september:

 • 15. – 18.septembra – 14. Celoslovenské stretnutie fénixákov
 • 16.septembra – Detská konferencia „Zdravie nie je klišé“
 • 21. – 22.septembra – Úvodné online stretnutie k PARTI projektu
 • Maratón dobrovoľníctva na ZO – prezentácia činnosti ZO a DO FÉNIX
 • Idem do toho – vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Vyškolenie regionálnych tímov k akreditovanému vzdelávaniu „Vedúci detského kolektívu“

Septembrové webináre:

 • 7.septembra – Grantové výzvy pre jeseň a zimu 2022 (Inovatívne projekty) – webinár povedie Evka Pintérová
 • 21.septembra – Ako pracovať s krízovými situáciami (Smernica pre krízové situácie) – webinár povedie Evka Pintérová
 • 28.septembra – Ako používať TeePee – webinár povedie Vladka Vávrová