Oznamujeme všetkým, že sme ukončili prihlasovanie základných organizácií na realizáciu Mládežníckej konferencie. Záujem realizovať konferenciu majú tri – Vranov nad Topľou, Prešov a Levice, ktorým sme prihlášky schválili. Z piatich navrhnutých tém si základné organizácie vybrali dve – Dobrobranie a Zdravý životný štýl.

Dobrovoľníctvu v DO FÉNIX aj v iných organizáciách či iniciatívach sa budú venovať stredoškoláci v Leviciach. O nosnej téme DO FÉNIX  v roku 2022 – zdravie a zdravý životný štýl sa budú rozprávať vo Vranove a v Prešove.

Finančný príspevok na realizáciu Mládežníckej konferencie v tomto roku predstavuje 1000,- €.

V prípade, že vybrané základné organizácie majú záujem o pomoc s prípravou propagačných materiálov (plagátov, grafík na sociálne siete), môžu sa nám ozvať na sutaze@do-fenix.sk . V najbližších dňoch vám odošleme balík s certifikátmi, butónmi a všetkými potrebnými administratívnymi dokumentami.

Gratulujeme základným organizáciám, ktoré boli vybrané a už teraz sa tešíme na výstupy, ktoré mládežnícke konferencie prinesú.