Mládežnícku konferenciu od 4.10. do 5.10. 2022 zorganizovali dobrovoľníci a stredoškoláci z Vranova nad Topľou. Venovali sa téme zdravie a zdravý životný štýl – témam, ktoré považujú za veľmi dôležité v dnešnej uponáhľanej dobe. Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO sa  konala  v priestoroch školy  Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Táto konferencia sa niesla v duchu dodržiavania zdravého životného štýlu, dôležitosti  zdravého stravovanie, zdravej kuchyne, športu aj vznikajúcich chorôb pri nesprávnom životnom štýle. Pani psychologička upozornila na dôležitosť body image, nebezpečie ochorenia bulímie i anorexie či záchvatového prejedania sa. Rozhovory medzi dobrovoľníkmi  sa niesli aj v duchu témy návykových látok, nikotínu a žuvacieho tabaku. Pripomenuli  sme si aj dôležitosť telesnej výchovy a športu všeobecne, rozvoj fyzickej a duševnej krásy. Rozprávali sme sa aj na tému dôležitosti preventívnych prehliadok u lekára a dentálnej hygieny, ktorej sme sa venovali  na akcii – Spolu za zdravý a krásny úsmev v spoločnosti mladých medikov zubného lekárstva z LF UPJŠ. Mladí dobrovoľníci si na tejto konferencii pripravili zdravé ovocné aj zeleninové občerstvenie s dôrazom na pitný režim. Výsledkom konferencie bolo vytvorenie  receptov zdravej stravy, vytvorenie individuálnej pyramídy každého dobrovoľníka podľa vlastnej životosprávy.