Ďalším ocenením, ktoré sme odovzdali na slávnostnom galavečeri FeDoR – Fénixácky dobrovoľník roka 2022 v hoteli Marlene v Oščadnici bolo Pierko pomoci. Laureátmi sa stali dobrovoľní hasiči z Kráľovej pri Senci a Vzdelávacie centrum Včielka z Rožňavy.

O slávnostnom galavečeri FeDoR 2022 si môžete viac prečítať v našom článku, tu: https://www.do-fenix.sk/2022/12/fenixacky-dobrovolnik-roka-2022/

Ocenenie „Pierko pomoci“ sa udeľuje kolektívom, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju DO FÉNIX a nie sú členmi DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská  rada Fénixu.

Prvé pierko pomoci doletelo do Kráľovej pri Senci, kde sa významnou mierou podieľajú na činnosti aj dobrovoľní hasiči. Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci zastúpila na odovzdávaní jeho predsedníčka, Lucia Zsigo Čaplová. Návrh na ocenenie poslala ZO Kráľová pri Senci, ktorá o hasičoch napísala toto:

„Jednou z najaktívnejších spoločenských organizácií v obci Kráľová pri Senci je Dobrovoľný hasičský zbor. Má za sebou bohatú históriu, v roku  2023 oslávi  125. výročie svojho vzniku. Spolupráca hasičov s Detskou organizáciou FÉNIX Kráľová pri Senci začala pri príprave obecných  podujatí pre deti. Každoročne  spoločne spoluorganizujú obecné oslavy Dňa detí. Okrem súťaží a hier je pre všetky deti najväčším zážitkom prehliadka hasičského auta, možnosť si v ňom posedieť a zoznámiť sa s hasičským náradím. Počas covid obdobia, keď nebolo možné organizovať žiadne akcie, prišli hasiči so skvelým nápadom, ako potešiť deti na Mikuláša. Vyzdobili hasičské auto vianočnými svetielkami a v prestrojení za Mikuláša, anjelov a čertov porozvážali deťom po celej dedine mikulášske balíčky. Káľovskí hasiči v rámci neformálneho vzdelávania pravidelne pracujú aj s malými Fénixákmi. Svoje vedomosti odovzdávajú nielen deťom v materskej škole, ale taktiež vedú krúžok Plamienok v základnej škole. Sme hrdí na našich priateľov hasičov a toto ocenenie im právom patrí.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Pierko pomoci – DHZ Kráľová pri Senci

Druhé pierko pomoci putovalo na opačný koniec Slovenska, do Rožňavy. Získalo ho Vzdelávacie centrum Včielka Rožňava, úspešný projekt zameraný na ekológiu, ochranu prírody a najmä včelárstvo. Ocenenie prebrala jeho zakladateľka Evka Bučeková. Prítomní na galavečeri si mohli vypočuť tieto milé slová:

„Začalo sa to všetko úspešnou spoluprácou na projekte zameranom na ekológiu. DO Fénix Rožňava  spojila svoje sily  s Evkou Bučekovou, ktorej záľubou je včelárstvo. Z nášho spoločého nápadom vznikol projekt – Vzdelávacie centrum Včielka .Cieľom vzdelávacieho centra  je aby získané teoretické vedomosti zo včelárstva, boli prakticky overované v praxi kýmkoľvek kto o to má záujem. Každoročne navštevujeme Včielku s mladšími fénixákmi či už počas Letnej školy školičky  alebo aj počas bežného školského roka. Okrem nás sa v centre premlelo množstvo  dospelých aj mládeže so záujmom o túto tému. Dozvedia sa  všetko o starostlivosti o včelstvo, vyskúšajú si včelárske oblečenie alebo sa  zúčastnia stáčania medu. Aj o ochutnávky medu je obrovský záujem. Včielka nezastala vo svojom vývoji a manželia Bučekovci neustále zveľaďujú prostredie centra a pripravujú zážitkové programy. A čo je pre nás najdôležitejšie? Len vďaka Evke vieme ako sa vyrábajú ekologické voskové obrúsky na uchovávanie potravín , ako sa vyrába sviečka a mnoho iného.  Také malé pierko pomoci ukázalo cestu, ako si vzájomne pomáhať.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Pierko pomoci – Vzdelávacie centrum Včielka Rožňava