V predstavovaní laureátov ocenenie FeDoR – Fénixácky dobrovoľník roka 2022 pokračujeme aj dnes. V decembri si na slávnostnom galavečeri v hoteli Marlene v Oščadnici prebrali svoje ocenenie dvaja ľudia s veľkým srdcom – Ivan Čabra a Ulrika Ranincová.

O slávnostnom galavečeri FeDoR 2022 si môžete viac prečítať v našom článku, tu: https://www.do-fenix.sk/2022/12/fenixacky-dobrovolnik-roka-2022/

Ocenenie „Veľké srdce“ sa udeľuje nečlenom DO FÉNIX za pochopenie, podporu a pomoc DO FÉNIX. Udeľuje ho Slovenská rada Fénixu.

Prvé veľké srdce putovalo do Galanty. Jeho laureátkou sa stala Ulrika Ranincová. Ulrika je od novembra zástupkyňou riaditeľa a predtým bola  riaditeľkou  ZŠ Gejzu Dusíka v Galante, kde sídli aj Detská organizácia FÉNIX Galanta. Galanťania napísali:

„Patrí jej veľké  poďakovanie za pomoc pri našej činnosti – poskytnutie priestorov, materiálneho a technického vybavenia, spoluúčasť na organizovaní niektorých podujatí, umožnenie prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania. Naša bývalá pani riaditeľka nám vychádzala v ústrety aj tým, že nás uvoľňovala  z pracovných povinností, aby sme sa mohli zúčastniť  celoslovenských podujatí DO FÉNIX. Vážime si aj to, že našu dobrovoľnícku prácu oceňuje a propaguje  na verejnosti. Vďaka tejto dobrej spolupráci s vedením školy sa naša ZO dostáva do povedomia rodičov a zlepšuje sa meno  základnej organizácie aj meno školy. Veríme, že aj ako zástupkyňa školy nás bude  podporovať.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Veľké srdce – Ulrika Ranincová

Druhým veľkým srdcom sme ocenili pána Ivana Čabru, riaditeľa spoločnosti DSV Slovakia, s.r.o., ktorá bola významným donorom projektu „Cesta ku zážitkom“ – tábora pre deti z vojnou skúšaných oblastí na Ukrajine. Na slávnostnom galavečeri odzneli na jeho adresu tieto slová.

„Keď vypukla vojna na Ukrajine, otriaslo to každým z nás. Hlavne my, ktorým dobrovoľníctvo prirástlo k srdcu sme od prvej chvíle začali všemožne pomáhať. Prešli sme  od zbierok, cez konkrétnu pomoc jednotlivcom až po vydávanie metodických materiálov. V septembri nás oslovil Generálny konzulát SR v Užhorode a požiadal o spoluprácu pri zorganizovaní detského tábora pre deti z vojnou skúšaných oblastí na Ukrajine. 20 detí  malo možnosť aspoň na chvíľu zabudnúť. Zabudnúť na spustošené domy, na zvuky sirén na utrpenie v rodinách. Projekt sme nazvali Cesta ku zážitkom a okrem financií nám nechýbalo nič. Máme skúsenosti, materiál, ľudí , tak sme nemohli dopustiť, aby sa projekt nezrealizoval. Začali sme zháňať peniažky a aj keď sme tomu zo začiatku veľmi neverili na našom účte sa pomaly zhromaždili a  podarilo sa nám v spolupráci s viacerými subjektami   Cestu ku zážitkom zrealizovať. Jedným s donorov  bola aj  firma DSV Slovakia s.r.o. a jej riaditeľ Ing. Ivan Čabra. Ešte stále sú  medzi nami ľudia s veľkým srdcom.“

Videovizitku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, tu: FeDoR 2022 / Veľké srdce – Ivan Čabra