Pripravte sa!  Štartujeme do Sveta online, v ktorom fungujeme dennodenne a je potrebné ho preskúmať, pretože sa na ňom vyskytuje život. Ostaňte v spojení! :)

Vďaka podpore z programu Bez nástrah online Nadácie Orange budeme realizovať  projekt IT si pripojený. Ide o pilotný rovesnícky projekt, v ktorom chceme vytvoriť priestor pre deti, mladých ľudí a dôležitých dospelých, aby spoločne participovali na témach, ktoré sa ich týkajú a zároveň cez zážitky získali nové vedomosti, zručnosti potrebné pre fungovanie v online svete.  Projekt bude pozostávať zo  školenia pre ambasádorov a koordinátorov, ktorí budú následne realizovať workshopy, kampane, hry v ich komunitách a budú sa podieľať na príprave nového programu v DO FÉNIX.

Pilotný projekt je určený pre  6 ZO- 12 mladých ľudí a 6 koordinátorov.

Cieľovou skupinou projektových aktivít na ZO sú deti od 8 rokov. Mini školenie je určené pre 2 mladých ambasádorov vo veku 13-17 rokov a jedného koordinátora projektu nad 18 rokov, ktorí budú mať na starosti projektové aktivity na základných organizáciach.

Postupne Vám budeme prinášať informácie o aktivitách a možnostiach sa zapojiť.

Ak Vás projekt zaujíma môžete nás kontaktovať na projekty@do-fenix.sk