Vyškolení mladí ambasádori a koordinátori zo 6 základných organizácií (Krásnohorské Podhradie, Dubnica nad Váhom, Galanta, Bratislava, Kráľová pri Senci, Rožňava) rozbehli na svojich základných organizáciách rovesnícke projekty. Pre svojich kamarátov, kamarátky a dôležitých dospelých pripravili aktivity zacielené na bezpečnosť na internete. Spoločne cez zážitky spoznávali online svet bez nástrah. Deti, mladí ľudia navrhovali mapy bezpečného online sveta, realizovali aktivity, ako byť v online svete a na sociálnych sieťach v bezpečí, ako používať online nástroje v náš prospech a predchádzať kyberšikane, kybergroomingu, venovali sa spolupráci, emóciám, bezpečnostným nastaveniam, ale aj umelej inteligencii.

Rovesnícky projekt IT si pripojený sa blíži ku koncu a nás čaká vyhodnotenie pilotného projektu a záverečný online webinár, ktorým nás budú sprevádzať aj hosťky Zuzana Juráneková z IPčka, Kristína Blažeková zo Zvolsi Info a koordinátor Dušan Kačík z DO FÉNIX Dubnica nad Váhom.

Na online webinár pozývame všetkých, ktorých táto  téma zaujíma. Prihlásiť sa môžete cez formulár TU  

Tento projekt sa môže realizovať vďaka podpore Nadácie Orange a programu Bez nástrah online

Postupne Vám prinesieme príbehy z jednotlivých základných organizácií. Prvou bude DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie. Koordinátorkou bola Slávka Mlynár a mladými ambasádormi Vaneska, Peťo a Tomáš.

Príbeh IT SI PRIPOJENÝ v DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie

Na začiatku sme si povedali, čo je to vlastne šikana a kyberšikana a pustili sme sa do  toho. Projekt prebiehal medzi fénixákmi v 6. a 7. triede. Kamarátov sme rozdelili do dvoch skupín. Každej skupine sme rozdali jeden veľký plagát, farebné papiere, nožnice, farbičky a fixky. Prvá skupina si zvolila kyberšikanu, druhá skupina si zvolila šikanu. Obidve skupiny boli veľmi  kreatívne a šikovné. Najviac ich zaujímalo, aké sú druhy kyberšikany. Napríklad fishing, kyberstalking, sexting a happy slapping. My, ako ambasádori sme pomáhali, ako sme mohli. Odpovedali sme im na rôzne otázky, pomáhali sme im s plagátmi a boli sme vždy nápomocní. Pomáhal nám aj náš vlajkonosič Peťo, ktorý bol veľmi dobrý pomocník. Taktiež pomáhal, ako mohol. Na záver sme spojili plagáty, ktoré skupiny vytvorili. Vznikla nám jedna krásna nástenka, ktorá je pomôckou, pre každého, aby vedel, čo robiť, keď sa stretne so šikanou.  Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu!! (Tomáš, DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie)

Ďakujeme, že sme s Vami mohli spolupracovať. Dali ste nám super úlohy, ktoré sme mali urobiť. Bolo to super, všetci niečo robili, lebo ich to bavilo. Dúfam, že sa naučili veľa o šikane a kyberšikane. Kreslili a písali na veľké výkresy o šikane, kyberšikane a tiež o tom, čo sami cítia.  Podľa mňa to bolo úžasné! Pomáhala im aj naša koordinátorka a sociálna pedagogička Slávka Mlynár. Bolo to super, všade kam ste sa pozreli bola práca a usilovnosť. Na projekte vládla dobrá atmosféra, deti sa snažili, aby to bolo pekné a všetci si pomáhali. Chceme sa Vám s Tomášom poďakovať, že sme mohli s Vami stráviť úžasné dva dni, bolo to super! Nikomu som sa takto nevyjadrila ako Vám a hlavne cudzím. Veľmi sa mi uľavilo. Ďakujem! (Vaneska, DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie)

Bolo mi cťou  asistovať  pri tomto báječnom projekte s báječnými ľuďmi. Napokon sme to zvládli a oboznámili sa s novými zaujímavými  informáciami. Tento projekt smeroval k tomu, aby sme sa oboznámili, aké to je, keď je niekto šikanovaný. Bolo fantastické vidieť ako triedy 6.A a 7.A spolupracujú s naším kolektívom. (Slávka Mlynár, ZŠ a DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie.)