Minulý týždeň bol v znamení Letnej školy školičky aj v našej novovzniknutej základnej organizácii v Gemerskej Polome. Deti a vedúci majú za sebou skvelý týždeň, počas ktorého dokázali doslova nemožné a deti si okrem zážitkov odniesli aj nové vedomosti a zručnosti. O ich činnosti nám posielali každodenné reporty, ktoré sme spracovali do článku. Letná škola školička v Gemerskej Polome bola organizovaná v spolupráci s Evanjelickou farou a niesla názov „Neviditeľný“. Spolu s textom vám prinášame aj fotografie.

Fotoalbum z Letnej školy školičky nájdete aj na Facebooku, tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286068834090495&type=3

Pondelok 
„Prvý deň letnej školy začal zápisom detí na rannom filtri, ktorý pokračoval zoznamovacími aktivitami (napr. deka, nájdi toho kto,….). Deti sa zoznámili s hlavnou témou dňa – láskou k Bohu a neviditeľnou Christou, ktorá deťom porozprávala svoj životný príbeh o láske. Všetkých jej príbeh zaujal. S radosťou sa rozdelili do troch skupín a  prijali 12 táborových pravidiel, ktoré boli ukryté na svetadieloch. Popoludní program pokračoval hymnou tábora a mexického tanca. Nasledovala detská tvorba táborového maskota každej jednej skupiny. Na záver dňa hrali hru – Chyť vlamačov neviditeľnej Christy a čítali si neviditeľnú poštu.“

Utorok
„V utorok sme začali ranným filtrom a hodnotením predošlého dňa. Nasledoval nácvik táborovej hymny a hravá pošta, koleso zdravia. Tu deti pochopili, ktoré emočné a morálne hodnoty sú dôležité pre človeka. Po duševnom rozvoji tvorili maskotov. Opäť sa vrátili k aktivitám na osobný rozvoj a vzájomné spoznávanie sa (napr. doplňujúca kresba kamaráta…). Po týchto úlohách deti sa opäť stretli s neviditeľnou Christou a hrali hru: Zem, voda, oheň vzduch. V popoludňajších hodinách sme navštívili Gombaseckú jaskyňu.“

Streda
„Streda sa začala ranným filtrom, zhodnotili sme predchádzajúci deň a zahrali sme sa kvíz. Neskôr sme hrali hru Kukulmanová pyramída a hrali sme sa aj na reportérov. Deti boli vtiahnuté do dobrodružstva v stanovišťovej hre. Deň sme zakončili balónovým volejbalom. Samozrejme nechýbala Christa Fedélia a táborový tanec s pesničkami.“ 

Štvrtok 
„Štvrtok opäť začal ranným filtrom a hodnotením predchádzajúceho dňa. Deti mohli hlasovať za pomoci kartičiek a hodnotiť priebeh letnej. Potom si na chvíľu vyskúšali ako je to stratiť jeden zo svojich zmyslov a skladali zápalkové obrazce. Neskôr sme sa vybrali na výlet a hľadali sme poklad. Deti sa snažili urobiť darček neviditeľnej Christe Fedélie a zmierniť jej smútok, tým sa učili empatii. Deň sme ukončili hrami.“

Piatok
„Posledný deň sme začali ranným filtrom  a ukončili sme náš táborový denník. Pokračovali sme hymnou a na záver sme písali poštu. Zahrali sme sa hru táborové kartičky darov a po nich nasledovala hlavná téma dňa s Christy Fedéliou. Formou rozhovoru si zopakovali všetky symboly Boha, ktoré ich sprevádzali počas celého týždňa. Popoludní na deti čakal skákací hrad a penová párty na farskom dvore. Na záver bola táborová tombola a požehnanie detí v kostole.“