S prázdninami prichádza čas na naše letné školy školičky. Úspešný projekt už niekoľko rokov spríjemňuje deťom prázdninové chvíle a v neposlednom rade pomáha v dovzdelávaní. Prvý prázdninový týždeň prebieha Letná škola školička v Jelke. Prvý deň sa v Jelke niesol v duchu kreativity. Keďže sa deti zapojili do hry „Zem kráľa Dalibora“, plnili prvé úlohy. Zhotovili raketu pre nich aj pre kráľa Dalibora. Maľovali obraz a pozreli si ukážky Dobrovoľného hasičského zboru Plamienok. Popoludní pokračovali v riešení úloh etapovej hry.

Fotky z Letnej školy školičky v Jelke nám poslala vedúca Andrea Kolláriková.