Základná organizácia Košice-Kisdyho bola tento rok posledná, ktorá organizovala Letnú školu školičku. Zároveň to pre nich bol prvý ročník a preto ich čakalo množstvo výziev. Zvládli to ale na výbornú, veď posúďte sami. O tom, ako sa mali nám napísala predsedníčka ZO, Maťka Šutorová.

1.deň
V spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a neziskovou organizáciou Človek v ohrození sme dňa 24.7.2023 začali prvý deň Letnej školy školičky. V rámci doobedňajšieho programu sa detí a mládež spoznávali prostredníctvom kresby, ktorá ich najviac vystihovala a krátkeho predstavenia sa. Svoju kreativitu a umelecké nadanie predviedli počas maľovania tričiek a rukám sme nedali oddýchnuť ani počas ďalšej aktivity, kedy sa učili vytvárať zvieratká z modelovacích balónov. V popoludňajších hodinách sme spoznávali významné historické pamiatky mesta Košice a zatúlali sme sa aj do mestského parku, kde sme sa venovali rôznym športovým aktivitám. Deň sme ukončili osviežujúcim prekvapením v podobe zmrzliny.

2.deň
Druhý deň Letnej školy školičky sme strávili v lesoparku Alpinka, do ktorého sme sa odviezli vláčikom. Prostredníctvom zážitkového učenia – hier, pokusov a tvorivých dielní sa účastníci tábora v rámci doobedňajšieho programu dozvedeli, ako štyri základné živly ovplyvňujú klimatický systém a tým aj život na našej planéte. Keďže nám v tento deň počasie poobede neprialo, pôvodne plánované loptové hry sme zamenili za hry kartové, kde si deti precvičili svoju pozornosť, postreh a taktiku. V závere maľbou a kresbou vyjadrili to, čo sa v tento deň naučili.

3.deň
V dnešný deň sme navštívili Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach. Okrem včiel, lamy a žiab sme mali možnosť vidieť aj danielov, o ktorých sme sa dozvedeli, že ich parožie je v čase rastu pokryté kožou – lykom, aj to prečo „nosia“ bažanty poľovné počas farmového chovu červené okuliare. Po presune na chatu, deti predviedli svoju šikovnosť pri hľadaní pokladu, počas ktorého museli vyriešiť rôzne hlavolami či odpovedať na otázky, aby získali indície a odhalili tak, čo sa ukrýva v zbojníckej truhlici. Po nájdení pokladu sme si zopakovali, ako je potrebné správne postupovať pri zakladaní ohňa v otvorenej prírode, na ktorom sme si opekali pripravené špekačky a slaninu. Keďže sa nám poobede opäť rozpršalo, v rámci náhradného programu, deti predviedli svoju šikovnosť a zručnosť pri maľovaní na tvár a fantáziu a tvoriť pri príprave vlastnej spoločenskej hry.

4.deň 
Štvrtý deň sa niesol v znamení športových aktivít, súťaží a zábavy. Nechýbala rozcvička, preskakovanie, poskakovanie, triafanie loptou na cieľ, živá reťaz, cez ktorú si museli účastníci Letnej školy školičky bez pustenia presúvať gymnastickú obruč, a mnoho iného. Poobedňajší program, ktorý bol v areáli Anička a bol zameraný na relaxačno-pohybové aktivity. Deti sa mohli zatúlať v bludisku, vyskúšať si skákacie atrakcie, hranie bedmintonu, minigolf, šliapacie štvorkolky a iné atrakcie, ktoré areál ponúkal.

5.deň
Posledný deň sme začali návštevou najväčšej ZOO v Európe. Dozvedeli sme sa o zvieratách mnoho zaujímavých vecí, okrem iného aj to, že damany, ktoré sa podobajú na králika, majú niekoľko spoločných znakov so slonmi. Majú rovnakú stavbu nohy a dorastajúce rezáky, ktoré pripomínajú kly. Pozreli sme si komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov. Neodolali sme ani možnosti niektoré zvieratá nakŕmiť sami. V rámci popoludňajšieho programu si deti osvojili základné pravidlá mikroskopovania, pozreli sa, ako pod mikroskopom vyzerá rastlinná bunka. Dozvedeli sa, vďaka čomu sú liečivé rastliny voňavé, ako sa dajú spoznať, čo je potrebné na prípravu herbára, aj to, čo sa dá z rastlín pripraviť. V závere, pred záverečným zhodnotením tábora, si každý pripravil pohľadnicu z usušených rastlín podľa vlastnej fantázie.