10.-16.júla 2023 sa uskutočnila Letná škola školička aj v Krásnohorskom Podhradí. O tom, ako sa deti mali a čo všetko zažili nám napísala predsedníčka ZO Krásnohorské Podhradie, Jarka Gaálová.

„V pondelok sme zahájili 4. ročník Letnej školy, školičky. Zistili sme, že matematika vie byť aj zábavná. Zopakovali sme si názvy a charakteristiky priestorových a rovinných geometrických útvarov a následne sme vystrihnutím sietí a ich zlepením zhotovili kužele, kvádre, kocky a ihlany. Keďže v kráľovstve kráľa Dalibora budeme hľadať novú planétu pre život, využili sme dané priestorové útvary na zhotovenie rakiet. Pomohli sme Daliborovi pri balení a raketu sme vystrelili galaktickým povelom: „Leť Armstrongova raketa, leť, leť leť, len vo vesmíre sa nerozleť!“ Všetci sa už tešíme na nové pristátia, ktoré nás v priebehu týždňa čakajú! Fénixáci spod hradu Krásna Hôrka v utorok spoznávali prírodné bohatstvo Národného parku Slovenský raj. Navštívili Dobšinskú ľadovú jaskyňu a pozorne čítali informácie z náučných tabúľ. Vďaka tomu úspešne vyriešili všetky zadané úlohy. S kráľom Daliborom navštívili planétu „Basta“, kde vládol veľký neporiadok, a snažili sa im pomôcť  planétu poupratovať. Či sa im to podarilo? Posúďte sami. Viete kde sa nachádza tunel dlhý 2400 m, ktorým vlak nikdy neprešiel? Fénixáci spod hradu Krásna Hôrka naň po dnešnom dni určite tak skoro nezabudnú. Navštívili obec v rožňavskom okrese, ktorá má až dve osobitosti. Okrem tunela, sa tu nachádza aj rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského. Áno, v stredu sme sa zážitkovo vzdelávali v malebnej prírode v blízkosti Slavošoviec. Deň sa niesol v duchu „slovenčina inak“ a v bádaní historickej stavby. Kráľ Dalibor pristál na planéte „Meška“ a snažil sa jej obyvateľov naučiť dochvíľnosti aj tým, že poukázal na dôležitosť časového harmonogramu a časového ohraničenia činnosti. Deti sa zabavili pri hľadaní pokladu a pri mnohých ďalších aktivitách. Štvrtý deň Letnej školy, školičky sa niesol v znamení putovania za históriou. Fénixáci sa vybrali prebádať najväčšiu hradnú zrúcaninu strednej Európy – Spišský hrad. Navštívili aj gejzír „Sivá brada“. Teraz už vedia, že Spišský hrad stojí na travertínovom kopci, že aj na Slovensku máme malé Pammukale, že hradní páni sa báli spať poležiačky, že kamenné hrady boli dlho nedobytné, a že práve na Spišskom hrade sa objavila „parašutistka“ Dorka. Po celotýždňovom vzdelávaní a bádaní sme sa v piatok zamerali na systematizáciu nadobudnutých vedomostí a na rozvíjanie verbálneho a grafického prejavu. Fénixáci využili svoju kreativitu a zhotovili krásne postery a kalendáre, v ktorých zdokumentovali zážitky z Letnej školy, školičky. Fotografie doplnili o výstižné komentáre a informácie, ktoré vyhľadávali na internete. Zhotovené materiály im budú po celý rok pripomínať krásne zážitky tohto týždňa. V zemi kráľa Dalibora sa učili trpezlivosti a keď zistili, že najlepšou planétou pre život je predsa len naša Zem, rozhodli sa, že ju budú ochraňovať a skrášľovať, aby sa život na nej mohol aj vďaka nim stať trvalo udržateľným.“