Ústredie DO FÉNIX od augusta posilnila nová kolegyňa na pozícii metodičky. Volá sa Martina Havierová a v júni úspešne ukončila štúdium divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Veríme, že jej kreatívna duša obohatí Ústredie o nové zaujímavé nápady. Na pozícii metodičky bude jej úlohou príprava nových aktivít, metodických materiálov a publikácií. Tešíme sa a Maťke prajeme veľa úspešných a príjemných chvíľ v kolektíve DO FÉNIX!