Téma mládežníckej výmenu programu Erasmus+ Stay connected prepojila v Lúčkach pri Kremnici 30 mladých ľudí z troch krajín a ich lídrov: Annu Sivekovú (Slovensko), Agnieszku Józefczyk (Poľsko) a Octava Cismasiu (Rumunsko) . Účastníci boli z Poľského Baligródu, Rumunského Geoagiou a fénixáci z rôznych kútov Slovenska. Témou mládežníckej výmeny ich previedli externé lektorky z IPčka, Etelka Bučeková z Rožňavskej ZO, Anna Krištofčová a Mária Maňáková.

Program bol bohatý na zábavu aj na nové poznatky. Prijal nás primátor mesta Zvolen, pán Vladimír Maňka, s ktorým sme sa porozprávali nielen o bezpečnosti na internete a o otázke bezpečnosti v meste Zvolen, ale aj o jeho bývalom pôsobení v Európskom parlamente. Navštívili sme Zvolenský zámok a preskúmali sme mesto Zvolen. Namotivovaní vo Zvolene sme sa rozprávali o bezpečnosti na internete, nastaveniu súkromia, osobným údajom ale aj publikovaniu fotiek a statusov. Každý večer sa v hesle „Tradičné netradične“ predstavila iná krajina, takže o zábavu po večeri nikdy nebola núdza. V stredu sa účastníkom predstavili lektorky z IPčka a previedli ich témami sociálnych sietí, ich špecifikami, ale diskutovalo sa aj na tému „Prečo sme na internete zraniteľní“. Účastníkov však najviac upútala téma  fenomény internetu, kde sa s lektorkami bavili o fenoménoch ako je SEXTING, KYBERGROOMING, SEXTORTION, KYBERSTALKING, ONLINE ROMANTICKÉ PODVODY, CAMFECTING, KRÁDEŽ IDENTITY, BODYSHAMING, PHISHING či HOAXY. Navštívili sme aj stred Európy a v Kremnici si skupiny proti sebe zahrali mestskú hru, ktorú sme pre nich vytvorili. Na workshopoch sme sa naučili pracovať v Canve s Maňou, použiť AI vo svoj prospech s Aničkou a zahrali si Maninu QR hru s Octavom. Etelka Bučeková je digitálna expertka na svojej škole v Rožňave, no v neposlednom rade je to Fénixáčka a na výmenu do Lúčok prišla odprezentovať výsledky a aktivity zo školenia Zostaň pripojený /á, ktoré sa konalo v júli v Čingove, odprezentovať svoje dobré príklady z praxe ale aj porozprávať sa s účastníkmi o digitálnej stope, či iných zaujímavých témach. S Aničkou sme sa venovali téme „Dôveryhodné vs. nedôveryhodné informácie“ a Maňa v krátkosti s účastníkmi prešla témou „Emócie na sociálnych sieťach“. Výmenu sme ukončili výletom do Banskej Štiavnice, kde sme si zahrali tímovú hru City Game, ktorá potrápila naše mozgy, navštívili sme múzeum Cesta v čase, ktoré je spojením minulosti a moderných technológii a o tom, ako sociálne siete skresľujú náš pohľad na seba i ostatných sme sa porozprávali na výstave zrkadlových ilúzii.

Výmena však nebola iba bohatý program a prednášky. Vznikli tu priateľstvá, partnerstvá, mnohí z nás odchádzajú s lepšou angličtinou, ba dokonca poľštinou či rumunčinou. Z Lúčok si odnášame krásne spomienky, úsmevy na tvárach a to, že na internete by si mal byť vždy ostražitý.

Mládežnícka výmena Stay Connected bola financovaná z programu Európskej únie Erasmus+