Vyhlasujeme výzvu pre dospelých pracovníkov s deťmi a mládežou na prihlásenie sa na akreditované vzdelávanie Vedúci detského kolektívu

O čo sa jedná? Detská organizácia FÉNIX je akreditovaným vzdelávacím zariadením, ktoré uskutočňuje špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou.  Akreditáciu nám udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na modulový vzdelávací program Úspešne pri práci s detským kolektívom. Súčasťou tohto programu sú dva moduly – Vedúci detského kolektívu a Bezpečne pri práci s detským kolektívom. V októbri tohto roku máte možnosť sa prihlásiť na vzdelávanie Vedúci detského kolektívu.

Pre koho je vzdelávanie určené? Pre vekovú kategóriu 18+ s praktickými skúsenosťami aspoň 1 rok v práci s deťmi a mládežou (mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, vedúci základného kolektívu, pedagóg  pod.)

Kde a kedy? V dvoch fázach 17.-19.11.2023 a 24.-26.11.2023 v PARK Hoteli Čingov, Smižany

Kto sú akreditované lektorky DO FÉNIX? Mgr. Michaela Revajová, PaedDr. Soňa Kačíková, Mgr. Bc. Janette Šalachová, Bc. Vladimíra Vávrová, Mária Maňáková

Čo získate? Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, akreditovaného Ministerstvom školstva.

Vzdelávacie témy, na ktoré sa môžete tešiť:

  • práca s detským kolektívom, neformálne vzdelávanie
  • dokumenty pod kontrolou – Abeceda hospodárenia a legislatíva
  • príprava na realizáciu projektu
  • psychológia a pedagogika

Čo sa naučíte? Porozumieť a naučiť sa aplikovať neformálne vzdelávanie v praxi s mládežou. Poznať dynamiku skupiny, analyzovať cieľovú skupinu a jej potreby. Poznať možnosti, postup a pravidlá získavania finančných zdrojov na podujatia. Ovládať projektovú logiku, etapy projektu a logickú maticu. A mnoho ďalšieho …

!!! V prípade záujmu píšte na sutaze@do-fenix.sk poskytneme vám bližšie informácie aj prihlášku !!!