Pozvánka na mládežnícku konferenciu IDEM DO TOHO ZO Levice / Ľudia z lesoparku

Vo utorok 19.9.2023 sa naši fénixáci na chvíľu zahrajú na vysokoškolákov a ešte k tomu tak trochu ekológov (alebo aspoň prírode priaznivo naklonených). V spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene sme pre nich pripravili maratón zaujímavých prednášok a workshopov:

  • Čo si mal na raňajky?
  • Čo s elektrickým odpadom?
  • Rádioaktivita okolo nás
  • Zeleň a kriminalita
  • Mesto ako ekosystém

V rámci konferencie fénixáci tiež navštívia vo štvrtok 21.9. 2023 Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, kde absolvujú nenáročné eko-aktivity (čo sa skrýva pod týmto tajomným názvom zistia len oni).

A prečo Ľudia z lesoparku? Naša základná organizácia sa nachádza v peknom parku, na ktorý sme hrdí a ktorý by sme chceli dať našej mládeži viac do pozornosti (+ náš bývalý absolvent mal hudobnú skupinu Žena z lesoparku – preto ten názov). Súčasťou konferencie je aj vyhodnotenie fotografickej súťaže PARKúr (fotky z parku okolo školy).

A prečo ekologická téma? Je stále aktuálna a aj keď nás táto téma obklopuje až zahlcuje, jej vnímanie nami je povrchné. Myslíme si, že najdôležitejšie je pracovať na vzťahu k prírode, na jej hlbšom pochopení a obdive. To ostatné (zelenší životný štýl) by už mohlo ísť potom prirodzenejšie a nenásilne.

Držíme nám všetkým k tomu palce. Pozvánka na konferenciu je prenosná aj pre všetkých priateľov Fénixu a prírody :D