V posledný septembrový týždeň sa uskutoční ďalšia Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO, tentokrát ju zorganizujú mladí fénixáci spolu s Mgr. Lenkou Bajusovou v Sečovciach. Nosnou témou konferencie je participácia mladých ľudí s miestnou samosprávou. Počas konferencie zaznejú prednášky na témy, ako napríklad navštevovanie zasadaní mestského zastupiteľstva, predkladanie vlastných návrhov a pripomienok a organizácia podujatí v meste. Jedným z cieľov tejto konferencie je ukázať mladým ľudom možnosti zapojenia sa do spolupráce s miestnou samosprávou, podporiť ich a motivovať k participácii na spoločenskom dianí v meste, kde žijú a pôsobia. Prednáškový maratón zavŕšia účastníci konferencie diskusiou.

Sečovským fénixákom držíme palce a tešíme sa na výstupy z konferencie!