Mládežnícke konferencie organizujeme už niekoľko rokov. Ani rok 2023 nie je výnimkou! Od polovice septembra štartujú Mládežnícke konferencie v týchto základných organizáciách: Levice, Vranov nad Topľou, Sečovce a Prešov. Počas konferencií zaznejú prednášky na tieto témy: Zdravie a zdravý životný štýl, Participácia mladých ľudí s miestnou samosprávou, Radšej potrební ako spotrební. Na všetkých účastníkov čakajú pestré programové aktivity, či už diskusie s odborníkmi z praxe, fotografická súťaž, vytvorenie nástenky z vlastných prác alebo absolvovanie terénnych ekologických aktivít. Veríme, že konferencie poskytnú mladým členom ZO priestor pre rozvoj komunikačných zručností, rozšíria a prehĺbia ich vedomosti a v neposlednom rade budú pre nich príjemným zážitkom. Základným organizáciám želáme veľa úspechov a pohodový priebeh konferencií a už teraz sa tešíme na výstupy, ktoré jednotlivé konferencie prinesú.