Tento rok sa nám opäť podarilo oživiť Fénix v Bratislave. Žezla sa chopil pán učiteľ Jozef Budaj a so svojimi členmi sa hneď vybral na prvú fénixácku výpravu. V dňoch 6. – 14. augusta sa zúčastnili na projekte Enviroment in you (Envi-YOU) v slovinskom Marindole. Išlo o medzinárodnú výmenu, ktorú pre zahraničných partnerov organizovala organizácia Zveza društev sokolske mladine. Naučili sa mnoho nového, zlepšili svoju angličtinu a užili si príjemné chvíle. Niečo málo nám aj napísali.

„Z Bratislavy sme sa vybrali na Erasmus projekt do Slovinska. Téma projektu bola Environment in You – Enviyou, čiže sme sa zaoberali otázkami o ekológii, klimatickej kríze a pomocou interaktívnych aktivít sme mohli spoločne o týchto témach diskutovať a hľadať riešenia. Bola to veľmi pozitívna skúsenosť, spoznali sme sa aj s delegáciami z viacerých krajín a veríme, že v budúcnosti budeme mať možnosť sa spoločne zúčastňovať ďalších podobných projektov.“