Základná organizácia Levice zorganizovala v priebehu októbra Akadémiu Junior technik. Viac nám o podujatí napísala Jarka Kowalczuková, predsedníčka ZO Levice.

Cieľom podujatia bolo formálnym i neformálnym vzdelávaním motivovať deti k technickému rozmýšľaniu, skúšaniu i vzdelaniu. Svoje miesto malo i rovesnícke vzdelávanie od našich fénixákov smerom k žiakom zo základných škôl. V časti inšpirácie sme ich chceli motivovať mať sny, nebáť sa hľadať naplnenie, inšpirovať sa úspešnými príkladmi a aby svet technológií nebol pre nich len svetom počítačových hier. Všetky aktivity našej Akadémie Junior technik vyvrcholili v sobotu 14. októbra 2023 záverečným vyhodnotením a workshopom. Ako inšpiráciu pre malých aj veľkých boli pozvaní bývalí absolventi, ktorí sa venujú letectvu, kozmickému výskumu, robotike, motorkám a nástrahám kyber priestoru. Veľa sa o potenciále technického vzdelania dozvedeli naši fénixáci, ale aj malí súťažiaci zo základných škôl. Absolventi školy pre nich môžu byť reálnou inšpiráciou. Sobotňajšie dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo. Okrem zaujímavých informácií a malého občerstvenia si každý účastník akadémie odniesol certifikát o absolvovaní akadémie a malú odmenu. Samozrejme nezabudli sme na najlepších, veď čo by to bolo za súťaženie bez víťazov, aj keď vyhral každý, čo sa niečo nové naučil a vyskúšal. A čo dodať záverom? Snáď len jedno veľké poďakovanie za plynulý priebeh všetkých aktivít všetkým zúčastneným.