Posledný septembrový týždeň prebehla druhá Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO v Sečovciach. O tom, ako konferencia prebiehala, nám napísala krátke zhrnutie predsedníčka ZO Sečovce, Mgr. Lenka Bajusová.

Naša mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO prebehla úspešne. Vysvetlili sme si participáciu mladých ľudí, ako aj to, aké je dôležité vedieť vyjadriť svoj názor a ochotu spolupracovať s miestnou samosprávou a mestskou políciou. Naše pozvanie prijal pán primátor PaedDr. Dominik Frajkor, poslankyňa Katarína Hrtúsová, náčelník mestskej polície Mgr. Jindro Sosna, ako aj pani riaditeľka PaedDr. Michaela Štundová a pán zástupca Ing. Miroslav Koreň. Pán primátor nám porozprával nielen o fungovaní mestského zastupiteľstva a mestského úradu, ale aj o aktuálnom dianí v našom meste a zároveň nás pozval na zasadanie mestského zastupiteľstva. Všetci sme boli radi, že si hostia našli na nás čas, porozprávali nám o plánoch do budúcnosti a dohodli sme sa najmä na dobrovoľníckej spolupráci medzi miestnou samosprávou a našim internátom. Konferencia priniesla novým spolužiakom aj informácie o detskej organizácii FÉNIX. Spoločne sme sa tešili na občerstvenie, ktoré sme si s láskou pripravili.