V roku 2023 zorganizovali mládežnícke konferencie 4 základné organizácie, a to Levice (Radšej potrební ako spotrební), Sečovce (Participácia mladých ľudí s miestnou samosprávou), Prešov (Zdravie a zdravý životný štýl) a Vranov nad Topľou (Radšej potrební ako spotrební). Na účastníkov mládežníckych konferencií čakal pestrý program v podobe prednášok, workshopov, ako aj diskusií s odborníkmi z praxe. Levickí fénixáci počas svojej konferencie zorganizovali výlet do Strediska environmentálnej výchovy Dropie, fénixáci z Prešova sa zasa rozhýbali počas volejbalového turnaja. Mladí aktívni stredoškoláci z Vranova nad Topľou si vytvorili vlastnú ekologickú stopu a sečovskí fénixáci diskutovali s primátorom mesta nielen o možnostiach zapojenia sa do spolupráce s miestnou samosprávou.

A ako hodnotia mládežnícke konferencie samotní účastníci?

S témou mládežníckej konferencie bolo spokojných 41 % opýtaných, 48 % účastníkov bolo nadmieru spokojných so zrealizovanými aktivitami počas konferencie. 60 % účastníkov ocenilo konferenciu najvyšším možným hodnotením. Ďakujeme všetkým účastníkom za vyplnenie evalvačných dotazníkov. Prehľad vybraných otázok z evalvačných dotazníkov a zaujímavých postrehov nájdete v priložených grafoch a plagátiku.