Zaujíma nás Váš názor! Prosím, nájdite si 10 minút času a vyplňte tento dotazník o Vašich potrebách, ktorý nám pomôže efektívnejšie pracovať na podpore jednotlivých ZO. V tomto dotazníku sa budeme venovať témam, metódam a formám, ktoré používate pri práci s deťmi a mládežou, ale aj tým, o ktoré by ste svoju činnosť chceli obohatiť a tomu, ako Vám vo Vašej práci vieme pomôcť.

Dotazník môžete vyplniť tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvfzsjX2e3rLHtSgb_5b_04vtBtli2OzMdK0PcC0c7Y4cQKg/viewform