Máme za sebou aj poslednú mládežnícku konferenciu v roku 2023, ktorú zorganizovali fénixáci v Prešove. O tom, aká bola nám napísala predsedníčka ZO Prešov, Vierka Voľanská Huntejová.

Mládežnícku konferenciu „IDEM DO TOHO“ dňa 11. 10. 2023 zorganizovali študenti zo súkromnej strednej športovej školy ELBA. Venovali sa téme zdravie a zdravý životný štýl – témam, ktoré považujú za veľmi dôležité v dnešnej uponáhľanej dobe. Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO sa konala v priestoroch El Parku. Táto konferencia sa niesla v duchu dodržiavania zdravého životného štýlu, dôležitosti zdravého stravovania, zdravej kuchyne, športu aj vznikajúcich chorôb pri nesprávnom životnom štýle. Maturanti biológie pod vedením Mgr. N.Varholíkovej upozornili na dôležitosť body image, nebezpečia ochorení bulímia i anorexia, či záchvatového prejedania sa. Rozhovory sa niesli aj v duchu témy návykových látok, nikotínu a žuvacieho tabaku. V príspevkoch Martina Sopka, Blanky Hympánovej a Mgr. Ľ.Zlatohlavého sa prezentovala aj dôležitosť telesnej výchovy a športu všeobecne, rozvoj fyzickej a duševnej krásy. Veľmi zaujímavým príspevkom bola prezentácia Jána Smolka o organizácii DofE, do ktorej sú zapojení aj naši študenti.