V stredu 11. 10. 2023 zorganizujú prešovskí fénixáci Mládežnícku konferenciu IDEM DO TOHO na tému Zdravie a zdravý životný štýl. Hlavným cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na dôležitosť zdravého stravovania a aktívneho pohybu v každodennom živote. Na účastníkov konferencie čaká pestrý program v podobe prednášok, workshopov a diskusií s hosťami. Na konferencii o zdravom životnom štýle nebude chýbať ani pohybová aktivita. Počas dňa sa bude konať sprievodný volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnia nielen študentky zo Školského klubu ELBA Prešov, ale i učitelia SSŠŠ ELBA. Fénixákom z Prešova prajeme pohodový priebeh konferencie!