V stredu 4.októbra sa uskutočnila ďalšia mládežnícka konferencie, tentokrát vo Vranove nad Topľou. Viac nám o nej napísala predsedníčka Iveta Pribulová.

„Tohtoročná Mládežnícka konferencia bola realizovaná v rámci projektu PODPORA – podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru“, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania  a mládeže. Zúčastnilo sa jej 34 dobrovoľníkov. Hlavnou lektorkou, ktorá sprevádzala našich dobrovoľníkov tento deň bola p. Mgr. Adela Dzurjaninová, učiteľka geografie. Zaoberali sme sa  témou ekológie a environmentálneho rozvoja, separáciou a recykláciou odpadu v záujme ochrany planéty. Rozprávali sme sa o ekologickej stope, o tom, že každí na  tejto planéte vytvára určitú ekologickú stopu. Vypočítali sme si každý svoju vlastnú uhlíkovú aj vodnú stopu pomocou zaujímavých úloh. Z našich prác sme vytvorili nástenku. Módny priemysel ako jedna z najväčších hrozieb – upcycling a nakupovanie v secondhandoch, bol našou ďalšou zaujímavou témou. Informovali nás o tejto téme Beba a Filip. Spoločne sme sa dohodli, že si každý do konca mesiaca pôjde kúpiť aspoň jednu vec do secondhandu a nekúpi si nič nové, čo skontrolujeme na konci mesiaca.“