V stredu 4. 10. 2023 sme na úvodnom online stretnutí odštartovali MINI PARTI projekt. Do projektu sa rozhodli zapojiť dve základné organizácie, a to Držkovce a Banská Bystrica.

Najmenší fénixáci spolu s ich rodičmi a ďalšími členmi ZO budú v nasledujúcich týždňoch zbierať nápady, diskutovať o tom, prečo sa niektoré nápady dajú zrealizovať a iné zasa nie. Vybrané návrhy projektov následne zašlú na Ústredie DO FÉNIX. Po konzultácii budú môcť zrealizovať na pôde základných organizácií hlasovanie o víťazný projekt. Ďalším krokom bude samotná príprava, propagácia a realizácia víťazného projektu. Na záver projektu si účastníci vyhodnotia priebeh projektu i jeho samotnú realizáciu. Účasťou na projekte si deti rozvinú nielen schopnosť formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, ale aj rešpektovať názory iných, rozhodovať sa, preberať zodpovednosť za zvolené úlohy a v praxi si vyskúšajú, ako svojou aktívnou účasťou môžu zmeniť veci vo svojom okolí.

Každá organizácia má možnosť získať v roku 2023 príspevok vo výške 400€ z participatívneho rozpočtu na víťazný projekt, o ktorom rozhodnú členovia DO FÉNIX v participatívnom procese. Tešíme sa na návrhy projektov a všetkým účastníkom držíme palce!