Nadácia pre deti Slovenska vás pozýva na vzdelávacie workshopy s názvom „Využívanie údajov v prospech mladých ľudí“, ktoré realizuje v rámci projektu Každá hodina sa počíta. Počas workshopov sa zameriavajú na to, ako definovať, zbierať a vyhodnocovať údaje, ktoré môžu napomôcť zlepšiť systém práce s mládežou, najmä na komunitnej/samosprávnej úrovni.

Súčasťou vzdelávacích workshopov bude aj predstavenie slovenského prekladu a vydanie troch príručiek, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Každý z účastníkov dostane aj tlačenú podobu týchto príručiek.

Vzdelávacie workshopy budú:
  • 4.12.2023 v Košiciach
  • 5.12.2023 vo Zvolene
  • 7.12.2023 v Bratislave

Viac informácií o programe vzdelávacích workshopoch, komu sú určené ako aj praktické informácie nájdete v článku tu.

!!! Prihlásiť sa môžete do piatka 24.11.2023 vyplnením registračného formulára tu. !!!

Realizácia týchto vzdelávacích workshopov bola podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.